Logi i Tchad

Åben kort
Lokal tid:
15:55:20

Shanghai Hotel / Restaurant

N'Djamena
lodgingLæs mere

Vitella Hotel Palace

7042 rue d'Atrone, NʼDjamena
lodgingLæs mere

Ledger Plaza N'Djamena Chad

Djamena-Moundou, N'Djamena
lodgingLæs mere

Mercure N'Djamena Le Chari

396 Rue Du Colonel Moll BP 118, N'Djamena
lodgingLæs mere

Hotel La Conforte

Abenna, N'Djamena
lodgingLæs mere

Hotel Zagoni

Quartier Amtoukoui, N'Djamena
lodgingLæs mere

Hotel National De N'Djamena

Avenue Bokassa, N'Djamena
lodgingLæs mere

Auberge Lac Wey Paris-Congo

Paris - Congo, N'Djamena
lodgingLæs mere

Place de la nation de N'djamena

N'Djamena
lodgingLæs mere

Motel House

Dembé, N'Djamena
lodgingLæs mere

Résidence le Palmier

N'Djamena
lodgingLæs mere

La Résidence Hotel N'Djamena

N'Djamena
lodgingLæs mere

Le Pilotis

44 rue 5032 Quartier Paris-Congo 6ème arrondissement, NʼDjamena
lodgingLæs mere

guangzhou hotel

Blvd de Strasbourg, N'Djamena
lodgingLæs mere

Marco Polo

Avenue Goukini Wedey Moussal, N'Djamena
lodgingLæs mere

La Colombe Résidence

Rte de Farcha, N'Djamena
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Tchad

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning